Airsoft-pelin järjestäminen

/Airsoft-pelin järjestäminen

Airsoft-pelin järjestäminen

Airsoft-pelin eli yleensä skenaarion tai viikonloppupelin järjestäminen vaatii nykyään monenlaisia asioita. Tässä pitää ottaa huomioon viranomaismääräykset, maanomistajan asettamat rajoitukset, vakuutukset, pelinjärjestäjän vastuukysymykset, kaikenlaiset käytännön järjestelyt ml.  ensiapuvalmius ja ilmoitus paikalliselle poliisilaitokselle. Viranomaismääräyksiin kuuluu peli-ilmoituksen lisäksi myös turvallisuussuunnitelman laatiminen ja sen hyväksyttäminen paikallisella poliisilaitoksella. Seuraavassa käydään näitä asioita tarkemmin läpi.

 

Lait ja asetukset

Kaikenlaisten tapahtumien järjestämistä säätelevät viranomaisten uudet tiukentuneet säädökset sekä yleisötapahtumissa että yksityistilaisuuksissa (airsoft-pelit ovat yksityistilaisuuksia, joihin skenaarioiden osalta ilmoittaudutaan etukäteen). Airsoft-pelin järjestäjän on tehtävä tapahtumasta ilmoitus paikalliselle poliisilaitokselle ja laadittava tapahtumalle turvallisuussuunnitelma. Tämä turvallisuussuunitelma on hyväksytettävä paikallisella poliisilaitoksella. Pelitapahtuman järjestäjällä on vastuu tilaisuuden toteutumisesta. Tämä tarkoittaa käytännössä, että tapahtumalla on vastuuvakuutus ja riittävästi avustajia hoitamaan tapahtuman toteutuksen. Vastuuvapauslomake ei lain mukaan mitenkään vapauta pelitapahtuman järjestäjää vastuusta eli airsoft-pelin järjestäjä on vastuussa tapahtuman kulusta ja pelaajien hyvinvoinnista. Järjestäjällä pitää siis olla vakuutukset yms. kunnossa. Kyseessä kun on lain mukaan ns. elämystapahtuman järjestäminen.

 

Pelialue

Pelialue pitää olla merkattuna selvästi eli pelialueen rajat täytyy merkitä lippusiimalla, muovipusseilla tai muilla selkeästi nähtävillä merkeillä. Pelialue ei saa sisältää pelaajia vaarantavia elementtejä, kuten merkkaamattomia kalliojyrkänteitä, romahtamisvaarassa olevia rakennuksia tms. Pelialueen rakentaminen on tärkeätä, pelkässä metsässä pelaaminen ei monillekaan riitä tai sovi pelin henkeen. Rakentamisessa pitää ottaa huomioon monta eri asiaa. Maanomistaja voi asettaa rajoitteita (nykyään yleensä biokuulapakko), lisäksi viranomaiset voivat puuttua asiaan mikäli tehdään rakennelmia, mitkä voidaan luokitella virallisiksi rakennuksiksi. Tämän takia softaus-pelialueiden rakennuksissa on yleensä vaan seinät, ei kattoa tai kaksikerroksisia rakennuksia. Pelin järjestäjä on vastuussa siitä, että rakennukset tai muutkaan rakennelmat eivät vaaranna pelaajien turvallisuutta.

 

Pelin suunnittelu ja tiedottaminen tapahtumasta

Skenaariota järjestäessä kannattaa lähteä liikkeelle hyvissä ajoin niin suunnittelun kuin tiedottamisenkin suhteen. Skenaariota suunniteltaessa kannattaa koota riittävä ydinporukka tapahtumaa suunnittelemaan, organisoimaan ja johtamaan. Yksin ei todellakaan kannata koko tapahtumaa yrittää suunnitella ja hallita. Pelissä osapuolten komentajien on hyvä olla pelin järjestäjien edustajia tai muuten riittävästi informoituja henkilöitä tapahtuman kulusta. Pelitapahtumaan on hyvä kehittää mielekäs taustakertomus ja miettiä myöskin pelin kohderyhmää.

Pelistä on hyvä tiedottaa hyvissä ajoin, mieluiten jopa kuusi kuukautta ennen tapahtumaa eli laittaa pelin alustavat tiedot hyvissä ajoin Softaajan pelikalenteriin. Tietoja voi täsmentää ja päivittää myöhemmin. Skenaarion kotisivuilla täytyy olla perusasiat selkeästi näkyvillä kuten ilmoittautuminen, ikärajat, virirajat, ajo-ohjeet, parkkipaikat, pelin säännöt, osapuolet, pelaajamäärä, aikataulu jne. Pelimaksu kannattaa pitää järkevällä tasolla, pelaajat nykyään katsovat hinta/laatu suhdetta. Pelimaksut kannattaa kerätä etukäteen, tämä vähentää turhia poisjäämisiä esim. huonon sään takia. Kirjanpito kannattaa tehdä eli säilyttää kuitit ja tiliotteet mahdollista verottajan selvityspyyntöä varten. Maksullinen skenaario on aina kuitenkin ”liiketoimintaa” verottajan silmissä.

Pelin kotisivuilla on tietysti oltava yhteystiedot pelin vastuujärjestäjään (puhelinnumero ja sähköpostiosoite). Pelin kotisivujen ulkoasu ja kirjoitusasukin vaikuttanevat pelaajien kiinnostukseen peliin. Puutteellisilla tiedoilla ja täynnä kirjoitusvirheitä olevat kotisivut eivät luo kuvaa uskottavasta pelin järjestäjästä. Nuorempien (alle 18-vuotiaiden) järjestämissä tapahtumissa on syytä olla nimetty aikuinen vastuuhenkilö.

Peliä ennen täytyy järjestäjien huolehtia monista asioista. Tämän kaiken muistamiseksi kannattaa kehittää oma muistilista tai tarkistuslista, jossa on kaikki asiat mitkä pitää ottaa huomioon kuten peliin otettavat tavarat, ilmoitukset viranomaisille, pelinjärjestäjien tehtäväjako pelipäivänä jne. Alkupuhuttelu kannattaa suunnitella etukäteen ja tehdä ainakin muistisanalista sekä harjoitella alkupuheen pitämistä mikäli et ole kokenut puhuja tilaisuuksissa.

 

Pelin käytännön järjestelyt edeltävästi ja pelipäivänä

Peliä edeltävästi on tehtävä paljon valmisteluja ainakin skenaariopeleissä. Pelin järjestäjän on tällöin huolehdittava mm. juomavedestä pelipaikalle, ensiapuvalmiudesta, liikenteenohjauksesta pelipaikalla ja muutenkin tapahtuman kulusta niin ennen peliä kuin pelin aikanakin, sekä lisäksi myös tarvittaessa pelialueen siivouksesta pelin jälkeen.

Pelipäivänä pelipaikalla ilmoittautumisen yhteydessä kerätään alaikäisiltä osallistujilta ns. lupalaput ja tarkistetaan ilmoittautujat pelaajalistoilta. Pelin alkupuhuttelussa kannattaa käydä läpi vielä keskeiset säännöt ja turvallisuusasiat sekä pelialueen rajat & offgame-alueet (ja uudelleensyntymispaikat eli ns. respapaikat). Suunniteltua aikataulua täytyy yrittää noudattaa ja antaa pelaajille sekä osapuolten komentajille selkeät ohjeet toiminnasta. Pelipaikalla täytyy olla riittävästi järjestäjien edustajia huolehtimassa pelitapahtuman kulusta.

 

Pelitapahtuman kulku ja vastuuasiat sekä ensiapu

Pelissä edetään yleensä juonen/pelisuunnitelman mukaisesti skenaariopeleissä, viikonloppupeleissä etukäteissuunitelmaa ei yleensä ole. Porukka jaetaan näissä yleensä kahtia, ja toiset esimerkiksi hyökkäävät puolustavaa osapuolta vastaan tai pelataan ns. lipunvalloitusta. Pelitahtumalla on aina pelinjohtaja, joka voi itsekin pelata niin skenaarioissa kuin viikonppupeleissäkin.

Pelin järjestäjällä on syytä olla tapahtumalle vakuutus (yhdistyksen tai yrityksen vastuuvakuutus) pahempien tapaturmien varalta. Pelaajillakin kannattaa olla oma vapaa-ajanvakuutus, koska pelin järjestäjän vastuuvakuutus ei yleensä kata yksittäisten pelaajien vahinkoja kuin poikkeustapauksissa (esim. pelinjärjestäjän huolimattomuudesta/virheestä johtuva loukkaantuminen). Tällöinkin vakuutusyhtiö tekee päätöksen mahdollisesta korvauksesta, ei pelin järjestäjä. Ensiapuvalmius on oltava riittävä. Tämän takia suositellaan, että tapahtumassa olisi terveydenhuollon ammattilaisia kuten lääkäri, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai lähihoitaja. Muilta henkilöiltä edellytetään riittävää ensiapuvalmiutta eli esim. SPR:n EAI tai EAII-koulutusta vähintään sekä riittävä ensiapuvälineistö. Ensiapupaikka on kerrottava osallistujille ja puhelinnumero mistä tavoittaa ensiapuhenkilöstön.

Pelinjohdon tehtävänä on skenaariopeleissä seurata pelin kulkua, antaa tarvittaessa uusia ohjeita/käskyjä ja tarvittaessa muuttaa pelisuunnitelmaa tapahtumien kulun perusteella. Pelinjohto viimekädessä päättää tapahtuman kulusta, mutta käytännössä osapuolten komentajat huolehtivat käskyjen soveltamista pelitilanteessa joukkueen/ryhmän johtajien kautta yksittäisille pelaajille. Pelitapahtuman viimekädessä tekevät pelaajat, pelinjärjestäjä luo puitteet tapahtumalle.

Pelin tauottamisen ja pelitapahtuman päättämisen määrittää pelinjärjestäjä. Vaaratilanteissa jokaisen pelaajan on velvollisuus huutaa ”peli seis” ja pelinjärjestäjä tilanteen selvitettyään päättää pelin jatkamisesta. Pelin lopuksi yleensä pidetään ns. loppubriiffi järjestäjän toimesta.

 

Lopuksi

Airsoft-pelien järjestäminen on organisaattoreille kova urakka, mutta mikäli peli onnistuu niin se palkitsee myöskin pelin järjestäjiä positiivisen palautteen muodossa. Tämän hyvän palautteen takia moni jaksaa vielä skenaariopelien järjestämistä, vaikka se onkin aika rankkaa hommaa. Pelit ovat siis aika vaativaa ja raskasta järjestää, mutta toivottavasti jatkossakin löytyy airsoft-pelien järjestäjiä ympäri Suomen!

 

Crusader

 

2015-05-31T00:25:35+00:00