Blitzkrieg – salamasota (WWII)

/Blitzkrieg – salamasota (WWII)

Blitzkrieg – salamasota (WWII)

Blitzkrieg – salamasota (WWII)

 

Saksalaiset keksivät hyödyntää toisen maailmansodan aikaan tavan sotataktiikkaa, joka oli voitokasta ja aivan uudenlaista. Ranskalaiset ja monet muut luottivat ensimmäisen maailmansodan taktiikoihin ja odottivat pitkiä asemasotataisteluita. Näin ei käynyt ja hyökkäys Puolaan syyskuussa 1939 oli todellinen sotilaallinen menestys Kolmannelle valtakunnalle.

Salamasota tarkoittaa nopeata hyökkäystä puolustuslinjojen läpi ja mahdollistaa vihollisen taistelevien yksikköjen lamauttamista. Tällaista hyökkäystapaa kuvaa hyvin sen raivokkuus, yllätyksellisyys ja eri aselajien saumaton yhteistyö. Salamasodan periaatteen esitti ensimmäisenä jo englantilainen kenraali J.F.C. Fuller. Uutta taktiikkaa sovellettiin ensimmäisen kerran Amiensin taistelussa 1918. Salamasodan teorian kehittivät lopulliseen muotoon saksalaiset sotateoreetikot ja sodanjohtajat ensimmäisen maailmansodan jälkeen 1930-luvulla. Teoria pohjautui kuuluisan sotateoreetikon Carl von Clausewitzin esittämiin käsityksiin mm. ratsuväen käytöstä, toisessa maailmansodassa ratsuväen korvasivat panssarivaunut, maataistelukoneet, pommikoneet ja tykistö sekä raketinheittimet.

 

Salamasodan teoria

Salamahyökkäyksen perusajatus on tehdä hyökkäykselle selkeä painopiste ja murskata vihollislinjat nopeasti muutamasta kohdasta yhtäaikaisella tykistökeskityksellä sekä ilmaiskuilla. Tämän jälkeen panssarikiilat tunkeutuvat vihollisen puolustuslinjoihin tuhoten ne murtokohdasta. Samanaikaisesti lamautetaan vihollisen tykistöasemia, joukkojenkokoontumispaikkoja ja huollon yksiköitä. Salamahyökkäyksen tavoitteena on luoda paniikkia vihollispuolustuksessa ja eräänlaisella ”dominoilmiöllä” aiheuttaa puolustuksen romahtaminen.

 

Historiaa WWII

Saksan ”valloittamisvimma” alkoi mailla, jotka olivat Saksan vieressä. Esimerkiksi Puola, Hollanti, Belgia, Ranska ja Tanska kukistuivat todella nopeasti. Iskut olivat niin tuhoisia, että liittoutuneet eivät kyenneet vastaamaan iskuihin tarpeeksi nopeasti. Kyky mobilisoida mekaaninen taisteluosasto pienessä aikamääreessä oli natsi-saksan prioriteetti salamasodalle.

 

Salamasodan vaiheet

Salamasodassa oli neljä vaihetta. Ensimmäiseksi vihollisen linjoja moukaroitiin ilmaiskuilla ja tykistötulella. Tästä vaiheesta voidaan käyttää myös ilmaisua ” vihollisen pehmentäminen”. Vihollisjoukot joutuivat tekemään taisteluhaudoistaan parempia ja syvempiä, joka jo ennalta arvattavissa kuluttaa puolustajien energiaa. Saksan viholliset joutuivat käyttämään enemmän materiaa, rahaa ja miehistöä pelkästään ylläpitääkseen taistelulinjat toiminnassa.

Toisessa vaiheessa panssaridivisioona(t) hyökkäsivät heikoimman kohdan läpi ja levittäytyivät vastustajan alueelle. Tankit tekivät selvää vastustajan juoksuhaudoista ja heitinasemista. Vastahyökkäystä odottavat saksalaiset rakensivat kranaatinheitinasemia ja panssarintorjunta-asemia hyökkäyslinjan alueelle mahdollista puolustamista varten.

Kolmannessa vaiheessa motorisoidut taisteluosastot etenevät syvemmälle valloitetulle alueelle – tämä siis tarkoittaa tankkien etenemistä, jota jalkaväki suojaa sivustoilta. Tankit tuhoavat vihollisjoukon viestintäyhteydet estääkseen vahvistusten saapumisen alueelle. Lopuksi saksalaiset eristävät huollon niin,  ettei vastapuoli saa muonitustakaan toimimaan. Heikentyneet ja nälkäiset vastustajat eivät jaksa taistella yhtä tehokkaasti kuin muonitetut saksalaiset.

Neljännessä vaiheessa vihollisjoukot piiritetään motteihin, jolloin viesti- ja huoltoyhteydet ovat katkaistu. Erityiskoulutettu jalkaväki, syöksyhävittäjät ja tykit tekevät vastarinnan viimeisistä hetkistä lopun. Tällaisen totaalisen hyökkäyksen kohteeksi joutuneet yleensä antautuivat aika nopeasti ja Saksa liittolaisineen oli taistelun ylivoimainen voittaja.

 

Salamasota itä-rintamalla WWII

Salamasota eteni Operaatio Barbarossan alussa kesällä 1941 Saksan ja liittolaisten hyökkäyksessä hyvin Neuvostoliittoon. Vihollinen lamautettiin, motitettiin ja pakotettiin antautumaan suurin miestappioin ja kalustomenetyksineen. Neuvostoliitossa etäisyydet olivat kuitenkin liian pitkät perinteiseen salamasotaan, joka onnistui hyvin länsi-Euroopassa. Saksan armeijan ylipäällikkö Adolf Hitler ei kuitenkaan ymmärtänyt, että huolto-yhteydet olivat liian pitkiä jopa Saksan sotakalustolle. Etenemisnopeuteen vaikuttivat esimerkiksi polttoaineen saaminen hyökkäyksen kärkijoukoille, reservien riittävyys ja vaikeat kulkuyhteydet (huonokuntoiset tiet ja lopultaVenäjän armottomat talviolosuhteet). Tankit ja kuorma-autot juuttuivat mutaan ja lumeen, ja miehistöt joutuivat jättämään ajoneuvot. Vetäytyminen oli ainoa selviytymisvaihtoehto Saksalle talvella 1941-1942.

Kesällä 1942 yritettiin valloittaa etelä-Venäjä edeten Stalingradin kaupunkiin. Tästä tuli sodan käännekohta ja totaalinen tappio. Saksan viimeinen yritys itärintamalla hyökätä oli operaatio Zitadelle kesällä 1943, sekin päättyi kesken koska liittoutuneet nousivat maihin Sisiliaan ja Hitler määräsi operaation päättyneeksi. Saksan salamasotien aika oli käytännössä ohi.  Länsirintaman sota alkoi Normandian massiivisella maihinnousulla 6.6. 1944 ja johti lopulta Kolmannen valtakunnan tuhoon. Neuvostoliitto hyödynsi sodan loppuvaiheilla omalla tavallaan saksalaisten salamasotaa massiivisilla hyökkäyksillään johtaen lopulta Berliinin valloittamiseen ja Hitlerin itsemurhaan 30.4. 1945.

 

Salamasota ja airsoft-peli

WWII airsoft-peleissä voidaan edelleen soveltaa salamasodan perusperiaatteita. Näitä ovat siis yllätyksellisyys, kiivas hyökkäys ja joukkojen saumaton yhteistyö tavoitteen saavuttamiseksi eli vihollisen nopea murskaaminen. Tämä vaatii hyvän taistelusuunnitelman, pätevän johtajan ja yleensä kokeneen sekä tehokkaan pelaajajoukon. Mikäli pelissä on käytettävissä tykistökeskitysmahdollisuus (airsoft-kranaateilla mallinnettuna), tätä kannattaa hyödyntää läpimurtovaiheessa. Läpimurtokohtaan kannattaa siis keskittää käytettävissä olevien resurssien puitteissa riittävä määrä iskujoukkoja. Mikäli reserviä on, kannattaa se käyttää tarvittaessa läpimurron tukemiseen. Tällaisella taktiikalla on moni airsoft-peli ratkennut hyökkäävän osapuolen voitoksi.

 

 

Verde

 

Linkit:

 

Wikipedia Suomi: Salamasota

https://fi.wikipedia.org/wiki/Salamasota

Wikipedia (english):

https://en.wikipedia.org/wiki/Blitzkrieg

Salamasota pakotti Euroopan polvilleen (Historianet):

https://historianet.fi/sota/toinen-maailmansota/toisen maailmansodan-taistelut/salamasota-pakotti-euroopan-polvilleen

 

 

2019-02-07T20:51:07+00:00