Turvallisuussuunnitelma

/Turvallisuussuunnitelma

Turvallisuussuunnitelma

Turvallisuussuunnitelma vaaditaan nykyisin kaikissa airsoft-peleissä, oli kyseessä sitten iso skenaario tai yhdistyksen viikonloppupeli. Tämän takia asia on taas ajankohtainen, kun airsoft-pelikausi on parhaimmassa vireessä näin kesäisin.

Tässä on erään pelinjärjestäjän sovellettu vapaamuotoinen turvallisuussuunnitelma, jota saa vapaasti käyttää hyväksi oman turvallisuussuunnitelman pohjaksi.

Viranomaisten kanssa on aina hyvä pitää välit kunnossa. Pelinjärjestäjän täytyy hyväksyttää turvallisuussuunnitelma paikallisella poliisilaitoksella.

Turvallisia pelejä!

Softaajan toimitus

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

 

 

Tapahtuma:

 

airsoft-peli     .    . 2015

 

 

Tapahtumapaikka:

________________________________________________________________________________

Pelien kotisivut: http://

 

Turvallisuussuunnitelman laatijat: _____________________   &   ________________________

 

Allekirjoitus: _____________________         ________________________

 

 

Säädösperusteet:

Tuoteturvallisuuslaki 914/1986

Pelastuslaki 468/2003

Pelastusasetus 787/2003

Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalveluiden turvallisuudesta 1217/2009 ja 75/2004

Kokoontumislaki 530/1999

Elintarvikelaki 23/2006

 

 1. Toiminnan ja tapahtuman kuvaus

 

Tapahtuma on seikkailu- ja elämyspohjainen airsoft-peli, jossa osallistujat pääosin itse luovat sisällön pelinjärjestäjien antamien yleisten suuntaviivojen/tehtävien pohjalta.

Tapahtuma alkaa osallistujien ilmoittautumisella pelipaikalla. Kaikki pelaajat ovat ilmoittautuneet etukäteen tapahtumaan ja maksaneet pelimaksun. Ilmoittautumislomakkeella osallistujat ovat vakuuttaneet lukeneensa säännöt ja noudattavansa niitä.

Alaikäisten pitää tuoda mukanaan huoltajan/holhoojan antama kirjallinen suostumus peliin osallistumisesta. Alaikäisten lupalaput tarkistetaan ja kerätään talteen.

Ennen tapahtuman alkua pidetään alkupuhuttelu, jossa käydään läpi mm. keskeiset turvallisuusasiat.

Pelialueen rajat on merkitty _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. Pelialueen ulkopuolella on ns. offgame-alue, jossa sijaitsevat ns. uudelleensyntymisalueet eli respauspaikat.

Taukopaikoilla ja pelialueella on järjestäjien edustajia huomioliivit päälle valvomassa tapahtuman kulkua. Pelissä on lisäksi pelin johdon nimittämiä pelaajajoukkojen johtajia, jotka omalta osaltaan valvovat pelaajien kuntoa ja toimintaa.

Pelialueella on kiellettyä alkoholijuomien käyttö!

Airsoft-aseita voidaan käsitellä näillä pelialueen ulkopuolisilla offgame-alueilla vain lataamattomina. Offgame alueella voidaan kuitenkin lipastaa kuulia, lippaan saa kiinnittää vasta itse pelialueella.

Respauspaikalla on erikseen merkitty hopin säätöpaikka. Siellä voidaan airsoft-aseella ampua vain ennalta määrättyyn ja nimettyyn suuntaan. Hopin säätöpaikalta poistuttaessa lipas irrotetaan ja ammutaan kuulat pois piipusta.

Peli alkaa vasta kun pelaajat ovat siirtyneet pelialueelle heille suunnitelluille paikoille. Järjestäjä käynnistää pelin huutamalla ”Peli käy”. Kaikki pelaajat toistavat sen ja pelitapahtuma on käynnissä.

Pelissä on etukäteen nimetyt osapuolet komentoketjuineen ja organisaatioineen.

Mikäli pelissä havaitaan vaaratilanne niin huudetaan ”Peli seis”. Järjestäjät selvittävät tilanteen ennen kuin peli voi jatkua. Peli jatkuu silloin järjestäjän huutaessa ”Peli käy”, kaikki toistavat huudon.

Tapahtuma loppuu pelinjärjestäjän huutaessa ”Peli ohi”. Kaikki pelaajat toistavat huudon ja poistuvat pelialueelta huoltopaikoille. Tämän jälkeen järjestetään yhteinen loppupuhuttelu pelaajille.

MOTTO: Mitä turvallisempi on airsoft-tapahtuma, sitä helpompaa on saada aktiiveja pelaajia mukaan tapahtumiin.

 

 1. Pelitapahtuman säännöt

 

Pelissä noudatetaan airsoft-tiimi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ yleisiä sääntöjä ja tarvittaessa pelinjärjestäjän pelikutsussa erikseen kirjaamia pelikohtaisia erityissääntöjä.

Säännöt löytyvät pelinjärjestäjien kotisivuilta http:

 

 1. Käytettävät varusteet ja välineet

 

Airsoft-aseet (6 mm tai 8 mm muovikuulia ampuvat sähkö-, kaasu- tai jousitoimiset muovikuulapyssyt). Airsoft-aseet ovat ulkoasultaan oikeiden aseiden erittäin tarkkoja kopioita. Tämä edellyttää sitä, että ne ovat suojapusseissa yleisillä paikoilla ja matkalla pelitapahtumaan.

Suojavarusteet: silmäsuojaimet (pleksi- tai ritiläsilmäsuojaimet tai ns ampujanlasit) (+hammassuojat mahdollisesti) tai kokonaan kasvot peittävät ritilä- tai pleksimuovimaskit.

Silmäsuojaimien käyttö on pakollista pelialueella koko tapahtuman ajan sekä matkalla (noin 200 metriä) ns offgame-alueelle eli uudelleensyntymispaikalle (”respa” kansanomaisesti ilmaistuna). Silmäsuojaimet tai maskit saa poistaa päästä vasta siellä. Matkalla offgame-alueelle poistetaan lippaat aseista ja ammutaan pari laukausta maahan.

Peleissä on mahdollista käyttää muitakin suojavarusteita kuten esim. polvisuojia oman harkinnan mukaan.

Lähitaisteluaseista vain ns. bofferipuukko on sallittu. Niillä ei isketä vaan sanotaan ”puukko”.

Käsikranaatteja tai kasapanoksia (replika) EI heitetä kohteeseen vaan viedään esim. pesäkkeen viereen ja huudetaan ”kranaatti”.

Airsoft-miinoja tms. voi käyttää ainoastaan pelinjohdon luvalla.

 

 1. VIRIRAJAT

 

Pelitapahtumassa noudatetaan pelinjärjestäjän määrittelemiä virirajoja:

 

Aseet tarkistetaan tarvittaessa kronometrillä virirajojen noudattamiseksi!

 

 1. Riskikartoitus

 

Pelialueella tapahtuvia mahdollisia tapaturmia ovat esimerkiksi:

 • raajan loukkaaminen (liukastuminen, kompastuminen tai nyrjähdys)
 • silmävamma airsoft-kuulasta
 • muu vamma airsoft-kuulasta
 • avohaava
 • palovamma
 • putoaminen
 • metsäpalo/tulipalo
 • vahingonteko
 • varkaus
 • liikenneonnettomuus
 • sivullisten eksyminen alueelle
 • auringonpistos
 • paleltuma
 • kyynpurema
 • ampiaisen pistos

 

 1. Toimenpiteet riskien ehkäisemiseksi

 

Loukkaantumiset

 • osallistujia muistutetaan varovaisuudesta pelialueella
 • tornien kaiteilla ei saa kiipeillä, kuten ei myöskään puissa
 • pelissä suositellaan käytettävän hyvin nilkkaa tukevia kenkiä

Vammat

 • silmäsuojaus on aina pakollista airsoftia pelatessa!
 • laseina/maskeina tulee olla yleisesti hyviksi ja turvallisiksi todettuja suojaimia
 • kaikille suositellaan kokonaan kasvot peittäviä suojaimia
 • airsoft-kuula voi lohkaista hampaan siihen osuessaan, joten pelkkiä silmäsuojaimia käyttäviä suositellaan käyttämään myös hammassuojia
 • ketään ei saa ampua airsoft-aseella alle 5 m etäisyydeltä päähän. Päähän ampumista on muutenkin vältettävä!
 • lähietäisyydeltä (alle 5 m) ei pidä ampua ketään, vaan ihan lähelle päästyä riittää kun osoitetaan aseella ja sanotaan kuuluvasti ”laukaus”

Metsäpalo

Metsäpalon ehkäisemiseksi on säädetty seuraavia rajoitteita ja sääntöjä:

 • avotulen teko on kielletty ilman pelinjohdon lupaa
 • tupakan tumppaus ainoastaan turvalliseen paikkaan
 • ruoan lämmittäminen trangialla tms. tulee tapahtua ainoastaan hiekkatiepohjalla

Vahingonteko

Roskaaminen ja puiden sekä maaston vahingoittaminen on kiellettyä. Roskat laitetaan mustiin jätesäkkeihin, joita on molemmilla respoilla. Valvonta tapahtuu pelinjärjestäjien sekä pelaajien toimesta.

Varkaudet

 • jokaisen pelaajan on syytä kuljettaa mukanaan arvoesineet (lompakko, kännykkä jne)
 • pelialueelle ei kannata tuoda tarpeetonta arvokasta materiaalia, eikä pitää autoja lukitsematta pelin aikana

Liikenneonnettomuudet

 • varsinaisella pelialueella ei ole käytössä moottoriajoneuvoja
 • autot säilytetään pelin ajan niille varatuilla parkkipaikoilla tai tien varrella
 • pelialueelle johtavalla tiellä on nopeusrajoitus, jota kaikkien on noudatettava!

Sivullisten eksyminen alueelle

 • pelialueelle johtavan tien risteyksessä on kyltti, jossa kerrotaan kyseessä olevan airsoft-tapahtuman missä silmäsuojainten käyttäminen on pakollista
 • mikäli pelialueelle eksyy sivullisia niin on huudettava ”Peli seis” ja sivulliset ohjataan pois paikalta ennen kuin peli jatkuu

Paleltumat

 • kylmänä vuodenaikana tulee osallistujien pukeutua asianmukaisesti keli huomioiden, varsinkin jalkineisiin on kiinnitettävä huomiota
 • pelin järjestäjät seuraavat pelaajien kuntoa ja jaksamista, pelaaja tarvittaessa ohjataan lämpimään autoon tai telttaan, lisäksi kylmänä vuodenaikana paikalla on tynnyrinuotio

Lämpöhalvaus/auringonpistos

 • helleaikana on syytä nauttia riittävästi nestettä
 • pelinjärjestäjät ovat huolehtineet riittävästi vettä ja mehua respauspaikoille
 • pelaajien kuntoa ja jaksamista seurataan, tarvittaessa pelaaja ohjataan varjoon ja huolehditaan riittävästä nesteen nauttimista
 • kovalla auringonpaisteella on syytä pitää päähinettä päässään

 

 1. Vakuutukset

 

Pelin järjestäjän vakuutus on _______________________ .

Tämä vakuutus korvaa yleensä vaan pelinjärjestäjän tahallisesta huolimattomuudesta johtuvat vahingot. Jokainen pelialueella vahinkoa aiheuttanut henkilö joutuu korvaamaan aiheuttamansa kustannukset ja alaikäisten kohdalla vanhemmat ovat viime kädessä vastuussa aiheutetuista vahingoista.

Jokainen siis käytännössä pelaa oman vapaa-ajan vakuutuksensa puitteissa.

 

 1. Turvallisuushenkilöstö

 

Pelinjohtajat yhteystietoineen:

 

Muu turvallisuushenkilöstö:

 

 

 1. Ensiapu ja pelastusvalmius

 

Liikenteenohjaajat toimivat pelialueelle saapumisaikaan.

Pelastustiet pidetään koko ajan vapaana ja käytettävissä.

Ensiapupaikka toimii pelitapahtuman ilmoittautumisalueella.

Ensiapuvälineet ja –henkilöstö, niiden sijainti:

– ensiapuvälineet (ensiapulaukku) ja ensiaputaitoinen henkilö päivystää _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Terveydenhuollon ammattilaiset:

Sammutusvälineistö sijaitse _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

 

 1. Luvat ja ilmoitukset viranomaisille

 

Pelitapahtumaan on maanomistajien luvat.

Pelitapahtumasta on tehty etukäteen ilmoitus paikalliselle poliisilaitokselle.

 

 1. Elintarvikehygienia

 

Pelitapahtumissa (joihin sisältyy ruokailu) ruoanvalmistuksesta huolehtivat Eviran hygieniapassin suorittaneet henkilöt avustajiensa kanssa.

Ruoanlaitossa ja tarjoilussa noudatetaan elintarvikehygieniasta annettuja säädöksiä ja määräyksiä.

Ruoka tarjoillaan kertakäyttölautasille järjestäjien toimesta.

Pelipaikalla ruokailun yhteydessä on mahdollista pestä tai desinfioida kädet (käsidesiä on käytössä).

Jätteet hävitetään asianmukaisesti lähimmälle kaatopaikalle pelitapahtuman jälkeen.

 

 1. TOIMINTAOHJE ONNETTOMUUDEN TAI SAIRASKOHTAUKSEN VARALTA

 

Yleinen hätänumero: 112

Päivystävä sairaala: _________________________________

Terveyskeskus: ___________________________________

Tapahtuman ensiapupaikka on pelinjohdon auton luona.

Pelitapahtumassa on paikalla aina ensiaputaitoista henkilöstöä:

Tapaturmissa oikea ensiapu saattaa olla ratkaisevan tärkeä!

 • SELVITÄ, MITÄ on tapahtunut
 • PELASTA hengenvaarassa olevat ja estä lisäonnettomuudet
 • anna HÄTÄENSIAPU
 • turvaa hengitys ja verenkierto
 • ehkäise sokki ja tyrehdytä verenvuoto

HÄLYTÄ apua pelinjohdolta (puh._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ) tai heidän edustajiltaan pelikentällä.

Mikäli kyseessä on vakava tapaturma tai sairaskohtaus niin soita suoraan hätänumeroon 112!

 

 1. TOIMINTAOHJEET METSÄPALOTILANTEESSA

 

Tulipalon (metsäpalon) syttyessä tärkeintä on ihmishenkien pelastaminen!

PELASTA ja varoita muita ihmisiä. Tulipalossa aika on ratkaiseva tekijä.

HÄLYTÄ palokunta paikalle yleisestä hätänumerosta 112.

 • kerro kuka olet ja mistä soitat, mitä on tapahtunut
 • missä metsäpalo on syttynyt
 • onko ihmisiä vaarassa
 • älä katkaise puhelua ennen kuin saat siihen luvan

RAJOITA metsäpalon leviämistä jos mahdollista, alkusammutus omalla juoma- ja keittovedellä.

OPASTA tai järjestä opastus sekä esteetön pääsy pelastusyksiköille palopaikalle.

Hälytysosoite: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Metsäpalotilanteessa kaikki pyrkivät lähimmälle tielle pois palavasta maastosta.

Sammutusvälineinä käytetään pelinjohdon paikalle tuomia vesiastioita ja jauhesammutinta.

Pienestäkin jo sammutetusta metsäpalosta on informoitava pelinjohtoa. Tällaisissa tapauksissa pelinjohto tekee päätöksen mahdollisesta palokunnan paikalle soittamisesta tai jälkivalvonnasta.

 

 1. Tiedottaminen

 

Tämä Turvallisuussuunnitelma on nähtävillä pelipaikalla.

Turvallisuussuunnitelmaa koskevia kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse pelien vastuujohtajille:

Turvallisia pelejä!

 

 1. Turvallisuussuunnitelman laatijoiden yhteystiedot

 

_______________________________                      ____________________________________

 

_______________________________                      ____________________________________

 

_______________________________                      ____________________________________

2019-01-09T15:00:35+00:00